„Български език и литература“ e специализирано научно-методическо списание. Повече от 50 години то способства за усъвършенстване на образователния процес по български език и литература, като го полага на актуални теоретични – методически, лингвистични, литературоведски основи, като отстоява европейски стандарти и критерии, но с респект, уважение и съобразяване с националната традиция. То публикува научни изследвания по съществени теми и компоненти на учебната дисциплина български език и литература.

Списанието предоставя възможност на всички, причастни към езиковата и литературната култура на учениците, към начините за постигането ù, да участват професионално с научни разработки, да дискутират по проблеми на родноезиковото и литературното обучение, да споделят добри преподавателски практики. То е полезно за учители, университетски преподаватели, докторанти, студенти, експерти, както и за читатели с интереси в областта на продължаващото образование.

Основните тематични направления на списанието са: Езикознание; Литературознание; Методика (на обучението по български език и литература); Опитът на преподавателя; Мнения и позиции; Рецензии и информация; Личности в образованието и в науката; Студентски форум.

За публикуване се допускат материали в посочените направления и отговарящи на изискванията за оформяне.

ISSN 1314–8516 (Online)
ISSN 0323–9519 (Print)

Периодика на списанието – 6 книжки годишно.

Електронна поща: bel@azbuki.bg

 

Статиите на сп. Български език и литература
се реферират, индексират и листват в:

– Web of Science: Emerging Sources Citation Index

– European Reference Index for the Humanities
and the Social Sciences (ERIH PLUS)

– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

– EBSCOhost Research Databases

– Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

Научно-методическите списания на издателство „Аз Буки“ можете да намерите в книжарниците на:

  • Софийския университет „Св. Климент Охридски“
  • Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград
  • Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“
  • Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
  • Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”
  • Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
  • Книжарницата на Нацоналния природонаучен музей в София
Къде можете да намерите изданията?

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

bg_BG
en_US bg_BG