ISSN: 1310–0270 (Print), 1314–8575 (Online)

  Главен редактор: Акад. д.т.н. Христо Белоев – Русенски университет   „Ангел Кънчев“
  Научен редактор: Д-р Албена Симова
  Е-mail: strategies@azbuki.bg

   Списание „Стратегии на образователната и научната политика“ е  научно издание, основано през 1993 година, което има за цел да:

– Запознае педагогическите специалисти с управленски функции:  директори на образователни институции, експерти от регионалните инспекторати, както и специалисти в общини, с визията за      образователната политика на МОН.
– Представя научни анализи и парадигми за развитието на българското образование в европейски контекст за университетски преподаватели и специалисти от научно-образователния сектор в системата на висшето образование.
– Представя стратегическите приоритети в областта на научните изследвания с теоретичен и приложен характер.
– Ориентира педагогическата колегия от всички степени на образователната система за приложение на иновативни образователни практики и връзката им с научната политика на МОН.
– Ориентира изследователите в науката и образователната практика за реализиране на проектни предложения и програми в европейски и национален контекст, закони, държавни образователни стандарти, учебни програми и други документи с препоръчителен и директивен характер, свързани с българската образователна политика.
– Поддържат се постоянни рубрики за политиката в средното и висшето образование, научната политика, интеграцията в европейското образователно и научно пространство, резултати от научни изследвания, дискусии, нови книги и др.

Списанието е организатор и съорганизатор на дискусии, кръгли маси, научни конференции, посветени на съвременните проблеми в българското образование и наука, медиен партньор e в международни образователни проекти.

Периодика на списанието – 6 книжки годишно.

0.2 (2022)                    Q4 (2022)
Impact factor                Rank by JCI

Статиите на „Стратегии на образователната и научната политика“ се реферират и индексират в:

– Web of Science: Emerging Sources Citation Index

– The Philosopher’s Index

– European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

– EBSCOhost Research Databases

– Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

– SOCIOLOGICAL ABSTRACTS

– SOCIAL SERVICES ABSTRACTS

– WORLDWIDE POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS

– PAIS INTERNATIONAL AND LINGUISTIC

– LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS

Статиите на „Стратегии на образователната и научната политика“ се реферират и индексират в:

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.